สรุปราคาน้ำยางช่วงเช้า แข่งขันและราคาโรงงาน ประจำวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2560

สรุปราคาน้ำยางช่วงเช้า แข่งขันและราคาโรงงาน ประจำวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2560สรุปราคาน้ำยางแผ่น เศษยาง เครฟ ร.ง.ทั่วเมือง

จจ. แผ่น 53 /52/51
วงศ์บัณฑิต(สฎ)(ยางแผ่นรมบวก1.3บาท) แผ่น 52.5(4)52.5 เศษ40.5(เครฟ)43

รายละเอียดยิบการประมูลยางแผ่นดิบคุณค่าดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางเสนอราคายางหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา) 52.09 บาท/กก. ราคาเพิ่มเติมขึ้น 1.01บาท/กก. ผู้ชนะแจ้งราคา ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 51.68 บาท/กก. ผู้เสนอราคา หจก.เอ็น.พี.อาร์.รับหมายเลข มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.41บาท ผลรวมยาง 3400 กก. จำนวนยาง ลดลง-6840กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลหมด 5 ราย

ตลาดกลางเสนอราคายางสุราษฯ(โคออฟ) 51.89 บาท/กก. ราคาลดลง -0.27บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 51.72 บาท/กก. ผู้ประมูล กงสี มั่นคงธนา จำกัด มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.17บาท จำนวนรวมยาง 24100 กก. ผลรวมยาง เพิ่มให้ขึ้น19500กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแจ้งราคาทั้งหมด 3 ราย

ตลาดกลางแข่งขันยางนครศรีฯ(จันดี) 51.87 บาท/กก. ราคาลดลง -0.62บาท/กก. ผู้ชนะแข่งขัน บ.แอล.ทีการยาง มือรอง 51.59 บาท/กก. ผู้แข่งขัน ร้านหนองขรีการยาง มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.28บาท ปริมาณยาง 11900 กก. จำนวนรวมยาง ลดลง-11350กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลสิ้นเชิง 2 ราย

ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์ วันนี้ปราศจากยาง เสมอกันช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาทั้งมวล 0 ราย

ตลาดกลางเสนอราคายางยะลา 51.59 บาท/กก. ราคาเพิ่มเติมขึ้น 51.59บาท/กก. ผู้ชนะประมูล นส.ดวงกมล ปลอดทอง มือรอง 49.44 บาท/กก. ผู้แจ้งราคา ร้าน รุ่งสมบัติพัสถานรับนัมเบอร์ มือรองกับมือได้ต่างกัน 2.15บาท ส่วนแบ่งยาง 0 กก. เท่ากันช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแจ้งราคาหมด 3 ราย

ราคาน้ำยางพาราตลาดกลางประมูลยางจังหวัดหนองคาย วันนี้ขัดสนยาง เสมอกันช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลรวด 0 ราย

รวมส่วนแบ่งยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด 39,400 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 1,310บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาถัวยางแผ่นดิบคุณลักษณะดีวันนี้ 51.86 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -0.05 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

รายพิสดารการเสนอราคายางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางเสนอราคายางหาดใหญ่ (สงขลา) 53.21 บาท/กก. ราคาเพิ่มให้ขึ้น 0.2 บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 53.07 บาท/กก. ผู้ประมูล หจก.นับพรการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน0.14บาท ส่วนแบ่งยาง 401700 กก. ส่วนแบ่งยาง ลดลง-44720กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมวล 6 ราย

ตลาดกลางแจ้งราคายางสุราษฯ(โคออฟ) 53.39 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 53.39 บาท/กก. ผู้ชนะประมูล นายวุฒิความยินดี ปาลคะเชนทร์ มือรอง 53.31 บาท/กก. ผู้แจ้งราคา ร้านหนองขรีการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน0.08บาท จำนวนยาง 31400 กก. โควตายาง แถมขึ้น31400กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาสิ้นเชิง 5 ราย

ตลาดกลางเสนอราคายางนครศรีฯ(จันดี) 53.4 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.52 บาท/กก. ผู้ชนะเสนอราคา บ. ทองไทย เอ.เอส. คับแคบ มือรอง 53.3 บาท/กก. ผู้แจ้งราคา มือรองกับมือได้ต่างกัน0.1บาท จำนวนยาง 157200 กก. โควตายาง ลดลง-161520กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคารวด 7 ราย

ตลาดกลางเสนอราคายางยะลา0 บาท/กก. ราคาเติมขึ้น 0 บาท/กก. ผู้ชนะเสนอราคา 0 มือรอง 0 บาท/กก. ผู้แข่งขัน มือรองกับมือได้ต่างกัน0บาท จำนวนยาง 0 กก. ปริมาณยาง พอกับช่วงเช้าก่อนหน้านี้

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.590300กก.ส่วนแบ่งยางวันนี้ ลดลง -174840 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเกลี่ยยางแผ่นรมควันคุณค่าดีวันนี้ 53.33 บาท/กก. ราคาปรับเพิ่มให้ขึ้น 0.39 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ราคาน้ำยางเฉลี่ยของร.ง. และท้องถิ่นตลอด

จ. จังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบคุณค่า 3 = 50.2บาท/กก. ราคาเติมให้ขึ้น 0.5 บาท/กก. เศษยาง 40บาท/กก. ราคาแถมขึ้น 1 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ ร.ง. 50บาท/กก. ราคาเติมขึ้น 1บาท

ธานี สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณลักษณะ 3 = 50บาท/กก. ราคาเติมขึ้น 1บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48.7บาท/กก. ราคาเติมขึ้น 0.7บาท

จ. นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 51.4บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.7บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48.2บาท/กก. ราคาเติมขึ้น 0.8บาท

ธานี ยะลายางแผ่นดิบคุณค่า 3 = 0 บาท/กก. ราคาลดลง -48.1บาท/กก.

เศษยาง (บุรีรัมย์) 40 บาท/กก. ราคาไม่แปลง

เศษยาง (ยะลา)39 บาท/กก. ราคาเพิ่มเติมขึ้น 39บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเกลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้ถัวเฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าร.ง.เปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****
ที่มา https://www.sritranggroup.com/th/business/primary-products/latex

ประกอบกิจการค้าสวนยางพาราวิธีนอกจากนั้นนี้ การค้าขาย

ประกอบกิจการค้าสวนยางพาราวิธีนอกจากนั้นนี้ การค้าขาย

ประกอบกิจการค้าสวนยางอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยทีมงานผู้ว่องไวที่มีความเชี่ยวชาญสูง ปัจจุบันนี้บริษัทมีพื้นที่เหตุด้วยการทำสวนยางพาราขนาดใหญ่เกลี่ยอยู่ในหลายเมืองของสยาม ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคทิศเหนือและภาคตะวันออกเบี่ยงทิศอุดร

สวนยาง
การที่หุ้นส่วนมีสวนยางพาราเป็นของตัวเองนั้น นับเสร็จเติมอำนาจในการเฟ้นหาวัตถุดิบและเพิ่มความสะดวกสบายในการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งพท.ใกล้ใกล้ชิดได้ในราคาที่สมสม ซึ่งส่งผลให้สังคมหุ้นส่วนทำได้คุมทุนเดิมการผลิต และมีความเชี่ยวชาญในการทำกำไรดีขึ้น
เว้นแต่ว่านี้ กิจการสวนยางยังให้ผลตอบแทนในเกรดที่สูง และตราบใดสิ้นสุดระยะเวลาการทำสวนยาง ไม้ต้นยางพารายังเชี่ยวชาญขายให้กับอุตสาหกรรมเครื่องเรือน สำหรับแจงรูปเป็นของใช้และของประดับข้างในบ้าน และอุตสาหกรรมการผลิตไม้พาเลท เหตุด้วยใช้ในการวางหรือบรรทุกผลิตภัณฑ์

กงสีประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนของการปลูกและดูแลต้นยาง แบบนี้ ใน สวนยาง

การเตรียมดิน
เราพิถีพิถันตังแต่ขั้นตอนแรกของการเตรียมดิน สวนยาง

การคัดคัดเลือกเขตปลูกสวนยาง

เราให้ความสำคัญและเลือกตั้งออกทุนเป็นผู้ครอบครองทุ่งที่ถูกต้องตามก.ม.และปราศจากข้อผูกมัดใดๆ
เนื่องด้วยการต่อเรือกิจการสวนยางพารา ประสบความสำเร็จลงทุนระยะยาวกว่า 32 ปี แบ่งเป็น ระยะเวลาปลูก 7 ปี และช่วงเวลาที่ทำได้กรีดเพราะด้วยรังสรรค์รายได้ 25 ปี บริษัทจึงให้ความประธานและลงคะแนนเสียงลงเงินเป็นเจ้าของนาที่ถูกต้องตามก.ม.และขัดสนข้อผูกมัดใดๆ รวมถึงมีขั้นตอนในการทดลองความพอเหมาะสมของเกษตรของแต่ละแปลงทำนองละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนสังเกตสภาพภูมิภูมิอากาศ และจำนวนน้ำฝนต่อปี เพื่อให้ความชัวร์ว่าต้นยางจะรอบรู้เติบโตดั่งมีคุณลักษณะและทำได้ให้ผลิตผลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่น่าพอใจ

การคัดเลือกตระกูลต้นยางพารา

กำกับและคัดสรรอย่างเดียวยางที่มีคุณค่าสูง
ด้วยกองกลางสำเหนียกว่าจำพวกยางคุณลักษณะดีจะส่งผลให้ทำเป็นเปิดกรีดได้เร็วกว่าและมีผลิตผลต่อไร่ต่อปีในจำนวนที่มากกว่า ดังนั้น กงสีจึงให้ทุนทำแปลงเพาะกล้ายางเป็นของตัวเองสำหรับบังคับการและคัดสรรเท่านั้นยางที่มีคุณค่าสูงไปปลูกตามไร่ที่พอเหมาะสมของบ. การพัฒนาแปลงกล้ายางเป็นของตน นอกจากจะเติมให้ความมั่นอกมั่นใจว่าจะกงสีจะมีกล้ายางที่มีคุณค่าเพียงพอกับเป้าหมายที่งกปลูกแต่ละปีของหุ้นส่วนแล้ว ยังช่วยลดเงินลงทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนเติมให้ความสามารถในการผลิตน้ำยางที่มีคุณค่าสูงเหตุด้วยป้อนสู่ร.ง.ผลิตยางธรรมดาของแวดวงกงสีอีกด้วย

การรับมือสวนยางพารา

นักไร่ที่เต็มเอ่อไปด้วยความเชี่ยวชาญดูแลเป็นนิตย์แต่ละแปลงดุจทั่วถึง

บริษัทมีเคลื่อนการปลูกและดูแลสวนยางพาราแบบเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการหมายไว้ไว้ และยังมีนักที่ดินที่เต็มเอ่อไปด้วยความช่ำชองดูแลปกติแต่ละแปลงดุจทั่วถึง เพื่อออกอุบายการดูแลสวนยางให้สมสมตามช่วงอายุ ตลอดจนออกอุบายรับมือการใส่ปุ๋ย สรงน้ำ ปรับแนวดินให้พอเหมาะสมกับสภาพโพยมันในแต่ละฤดู เว้นเสียแต่นี้ บ.ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มความสามารถการดูแลรับมือสวนยาง อาทิ การใช้เทคโนโลยีน้ำหยดเข้ามาช่วยในภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนมาก หรือมีจำนวนน้ำฝนต่อปีไม่มาก เพราะด้วยให้ต้นยางได้รับน้ำวิธีเป็นประจำ ซึ่งนอกจากนั้นจะสำเร็จกระเหม็ดกระแหม่ผู้ใช้แรงงานคนในการอาบน้ำ และยังช่วยให้ต้นยางเจริญวิธีมีคุณลักษณะอีกด้วย
sritranggroup.com

ข่าว เลวานดีรับเคืองเพื่อนทำชวดดาวซัลโวลีกเบียร์

ข่าว เลวานดีรับเคืองเพื่อนทำชวดดาวซัลโวลีกเบียร์

    

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้กองหน้าตัวเก่งของบาเยิร์น มิวนิคยอมรับรู้สึกเคืองแนวทางการเล่นของเพื่อนร่วมทีมในช่วงท้ายซีซั่นที่มีผลให้เขาชวดดาวซัลโวบุนเดสลีกา

เลวานดอฟสกี้ทำไป 30 ประตูในเกมลีกซีซั่นที่ผ่านมา แต่อดคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของลีก เพราะปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยองของดอร์ทมุนด์ยิงได้ 31 ประตู

"ตอนนี้ผมไม่ได้เจ็บปวดแล้ว แต่ตอนแรกผมเป็นแบบนั้น"

"บางทีอาจเป็นเพราะผมไม่พอใจแนวทางการเล่นของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ค่อยช่วยผม หลังจบนัดสุดท้าย ผมรู้สึกโกรธ ผมผิดหวังในทีมของผม นั่นคือความรู้สึกที่ผมมี"